ระบบบริการข้อมูลนายจ้าง ระบบนัดพบแรงงาน ระบบริการข้อมูลผู้สมัครงาน
เฉพาะผู้ดูแลระบบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ระบบติดตามการได้งานทำ ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ ระบบศูนย์ตรีเทพ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ

 

 

ผู้พัฒนาระบบงาน
      บริษัท โอเอวัน จำกัด
            258/24-25 ซอยลาดพร้าว 12 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตรงข้ามบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า
            โทร.090-993-1965     website : www.oa1web.net     email : oa1power@gmail.com